Lustro Palais Royale


 

 

PALAIS ROYALE nazwa wysokość/szerokość/głębokość
71061 Lustro 135 x 130 x 7
71267 Lustro 115 x 147 x 5
71067 Lustro 109 x 143 x 5